Aktivity

Projekt je rozdelený do šiestich pracovných etáp (modulov), pre ktoré boli definované očakávané výsledky a produkty, ako aj prepojenia s výsledkami iných pracovných etáp. Úvodom sa v rámci štúdie uskutočniteľnosti overia možné kombinácie opatrení, následne bude vytvorený podrobný  plán a uskutoční sa biologický monitoring.