Tiráž

Projekt ETS MoRe

Projekt “MoRe - Revitalizácia Moravy: Podrobný plán opatrení v súlade so smernicami EÚ o ochrane vody a prírody” je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko.

Povolenie použitia:

Reprodukcia je povolená len pre nekomerčné účely a s uvedením zdroja.Reprodukcia multimediálnych dát (napr. obrázkov, programov atď.) si vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých partnerov projektu. V týchto prípadoch neplatí žiadne všeobecné povolenie na použitie.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť použité iba v prípade, že bol získaný výslovný súhlas dotknutých osôb. Tieto informácie nesmú byť poskytnuté tretím osobám, ani použité na iné účely.

Zodpovednosť za odkazy:

Na našich webových stránkach sme umiestnili aj odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto uvedené odkazy platí, že nezodpovedáme za podobu a obsah stránok, na ktoré odkazujú. Týmto sa výslovne dištancujeme od akýchkoľvek obsahov všetkých stránok, na ktoré odkazuje naša internetová stránka. Toto prehlásenie platí pre všetky odkazy, uvedené na našej internetovej stránke.