Novinky

Na tejto stránke nájdete informácie o aktuálnom priebehu a novinkách v rámci projektu.

Október 2010 - Úvodné stretnutie

Kick-Off-Meeting

Dňa 7. októbra 2010 sa stretli zástupcovia všetkých projektových partnerov v rakúskom Zwerndorfe na úvodnom stretnutí. Slovenskí a rakúski partneri sa v jeho rámci dohodli na administratívnych záležitostiach realizácie projektu a prijali návrhy zmlúv o partnerstve. Súčasne sa uskutočnili prvé kroky podrobného plánovania prác na projekte.