Modul 6 - Projektový manažment

V module 6 sú k dispozícii práce na projekte, koordinácia a administrácia na úrovni vedúceho partnera a partnerov.