Modul 5 - Syntéza

Hlavné zistenia z modulov 1 až 4 ar zhrnuté v Synthes poskytovať komplexné informácie, ako základ pre rozhodovanie o ďalších vykonávacích opatrení. Odhadu nákladov a harmonogramu realizácie opatrení bude dôležitým obsahom práce. Po tom všetkom plánovanie, prípravu a financovanie realizácie práce bude nevyhnutnou súčasťou práce.