Modul 3 - Plánovanie revitalizačných opatrení

V tejto pracovnej etape búdu vypracované podrobné plány a vykonávacie projekty na výstavbu a realizáciu revitalizačných opatrení. Východiskom sú rozhodnutia, prijaté v module 1. Plány budú vypracované ako predkladacie operáty.