Modul 1 - Informácie a publicita

Projekt MoRe ráta s účasťou verejnosti na procese plánovania a s poskytovaním informácií o aktuálnom stave plánovania. Zapojené budú mimovládne organizácie, obce, vlastníci pôdy a zástupcovia záujmových združení pozdĺž pilotného úseku (rkm 69-54). Plány revitalizačných opatrení budú predmetom verejnej prezentácie a diskusie, ktorej výsledky budú zohľadnené pri plánovaní.

Projektové aktivity a výsledky projektu budú okrem verejných podujatí sprístupnené verejnosti aj prostredníctvom internetovej stránky, informačných materiálov a tlačových správ.

MoRe terénne exkurzie a prezentacie - máj 2011

© Holubová

Organizácia terénnej exkurzie pre účastníkov medzinárodného workshopu: International Workshop River Morphology & Restoration, ktorý pripravil Donau Auen - Donauparks v rámci programu South - East Europe - Transnational Cooperation Program v Orth/Donau (26.5 - 27.5.2011). Na workshope boli prezentované skúsenosti získané pri riešení vedecko-výskumných projektov na Morave s dôrazom na prezentáciu prebiehajúceho projektu MoRe (Holubová, Steiner).